ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
อุปกรณ์ฟาร์ม Livestock Equipment
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย


เครื่องผสมน้ำยาเอและบี สำหรับเครื่องไตเทียม article

เครื่องผสมน้ำยา A และ B สำหรับเครื่องไตเทียม

 

แนวคิดสนับสนุนการพัฒนา

                    เนื่องจากในปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคไตเป็นจำนวนมาก ซึ่งการรักษาให้หายขาดคือการรอรับการบริจาคไตจากผู้บริจาค ซึ่งก็ไม่มีความแน่นอน แต่ในระหว่างการรอรับการบริจาคอวัยวะ(ไต) นั้นผู้ป่วยจำเป็นจะต้องฟอกเลือดอยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านการฟอกเลือด ในปัจจุบันแม้ภาครัฐจะให้การสนับสนุน แต่ก็เป็นปัญหาอยู่มาก ด้วยต้นทุนของการฟอกเลือดในแต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากจะประกอบด้วยค่าวิชาชีพและค่าจ้างบุคคลากรทางการแพทย์แล้ว  วัสดุสิ้นเปลืองและสารละลายที่ใช้ในการฟอกเลือดแต่ละครั้งแล้ว ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงสำหรับประชาชนทั่วไป อนึ่งต้นทุนของสารละลายดังกล่าวจะประกอบไปด้วยต้นทุนวัตถุดิบและค่าบริการจัดการด้านการผลิต ซึ่งปกติแล้วเมื่อทำการวิเคราะห์เชิงลึกถึงต้นทุนโดยรวมแล้วพบว่า ค่าดำเนินการทางด้านโลจิสติกส์ ของสารละลายดังกล่าวมีค่ามากกว่า 30 % หากรวมกรณีในการฟอกเลือดในต่างจังหวัดเข้าด้วยแล้วจะพบว่า ต้นทุนด้านโลจิสติกส์จะเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายในกรุงเทพไม่น้อยกว่า 20% ดังนั้นต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาโดยวิธีการฟอกเลือดดังกล่าว จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากต้นทุนทางโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่

                  ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เกิดจากการขนส่งน้ำยา A และ B ในรูปแบบของสารละลาย ซึ่งบรรจุในแกลลอน ซึ่งทำให้เกิดน้ำหนักมากและใช้พื้นที่ ในการขนส่งมาก จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในการขนส่ง และเนื่องจากอยู่ในรูปแบบของสารละลายแล้ว จะทำให้อายุในการจัดเก็บสั้นลงและเสื่อมสภาพได้เร็ว  และถ้าหากปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งมาเป็นแบบแห้ง เป็นลักษณะผง ก็จะสามารถต้นทุนในการขนส่งลงได้มาก และสามารถจัดเก็บได้เป็นเวลานาน มากกว่า 1 ปี  เมื่อต้องการใช้งาน เพียงนำมาผสมกับน้ำ ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ เท่าที่จำเป็นต้องใช้  ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการใช้บริการฟอกไตให้กับประชาชนทั่วไปได้

 

                                                                   คุณสมบัติตัวเครื่องฯ

ปริมาณการผสมสูงสุด 100 ลิตร/ครั้ง
ระบบฆ่าเชื้อในการผสม ยูวี / โอโซน
ระบบวัดปริมาณการผสม / จ่าย Flow sensor
ระบบการผสม หัวฉีด / หัวกระจายความดันสูง
ระบบการล้างถัง หัวฉีดล้างแบบกระจาย ความดันสูง
ระบบตรวจสอบสารละลาย วัดค่าความนำไฟฟ้า
ระบบปั๊ม 2 ชุด ทำงานอิสระ
ระบบการกรอง ไส้กรอง
ระบบไฟฟ้า 220VAC 50Hz
กำลังไฟฟ้าสูงสุด 1500 W

 

 

สนับสนุนการวิจัยโดย  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาโดย  สมาคมเครื่องจักรกลไทย

 
งานวิจัยและพัฒนา

เครื่องล้างตัวกรองเลือด articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.