ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
อุปกรณ์ฟาร์ม Livestock Equipment
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย


รับสมัครงาน article

JRL GROUP

เปิดรับสมัครผู้ร่วมงาน

วิศวกร / โปรแกรมเมอร์ 
 • วิศวกรไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม c#.net , Microcontroller
 • มีความรู้ด้านการออกแบบวงจรไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกร / เครื่องกล
 • มีความรู้ในการอ่านแบบและเขียนแบบ
 • สามารถออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรได้
 • ใช้งานโปรแกรม Inventer ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 พนักงานชงกาแฟสด
 • ระดับการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถออกไปทำงานประจำสาขาต่างๆได้
 ช่างเทคนิค
 •  เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล ฯลฯ
 • มีใจรักในงานบริการ ซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี
 • เพศหญิง  ระดับการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
พนักงานฝ่ายผลิต
 • ชาย / หญิง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 
รับสมัครงาน
Copyright © 2011 All Rights Reserved.